آذر
۱۷
۱۳۹۵

اعطای لوح روابط عمومی برتر

222

مسروریم که بار دیگر توانسته ایم به اعتبار خدمت در شرکت خدمات اول مخابرات در جمع برترین های روابط عمومی در سیزدهمین دوره جشنواره روابط عمومی های برتر ایران قرار بگیریم.

 
این موفقیت مرهون در کنار شما بودن است.

 

 

 

درباره نویسنده:

فرستادن دیدگاه